som jeg ser som

Dette er vores første projekt og første gange
jeg er sammen med dem i min gruppe og
dermed kender vi heller ikke hinandens
kompetencer. Jeg har stor erfaring omkring
hjemmeside design og selskab med klienter.
Med dette projekt vil jeg gerne udvikle nogle
af de egenskaber som jeg ser som mine svage
som f.eks. gruppearbejde, projektanalyse osv.
Gruppe Kontrakten var en ny ting for mig.
Derfor prøvede jeg at kaste mig i projekt
og lære fra dette forløb hele vejen. Vi var
alle enige i punkterne. Vi har også valgt en
leder til vores gruppe. Det vægter ikke så
højt ved mig, hvem der tager ansvar. Derfor
forventede jeg at nogle tog ansvar. Mads ville
gerne tage ansvaret som lederrollen. Vi har
valgt ham som leder, men vi vidste ikke det
ville skabe problemer med lederrollen. Vi har
ikke snakket dybt om hans rolle i gruppen.
Vi har haft nogle problemer med ham, som
f.eks planlægningen af projektet.
Vi skulle have planlagt vores tid bedre, men
pga. vores fejl planlægning endte vi med at
lave opgaven på 3 dage.

I gruppekontrakt perioden har jeg anbefalet
Trello til vores projekt organisation.
Man kan følge hele projekt online,
lederen kan få overblik over projekt og
gruppemedlemmernes arbejde.
I hele projektperioden prøvede jeg at sætte
mig lidt bag og ventede først på mine
gruppemedlemmers mening som jeg gerne
ville høre først, hvor jeg efterfølgende er
kommet med min mening.

Skriv et svar