blandt museernes brugere sammenlignet

De øvrige segmenter er underrepræsenterede blandt museernes brugere sammenlignet med befolkningen generelt. Formålet med segmentinddelingen er at give museerne et redskab til at arbejde strategisk og målrettet med deres formidling og kommunikation til de brugergrupper, som kommer på museerne, eller til at iværksætte tiltag til nye brugergrupper (ikke-brugerne) (Op.cit. p.7). I løbet af 2011 skulle der ifølge Kulturministeriet komme en undersøgelse af museernes ikke-brugere. Men hvilke identitetsrelaterede karakteristika besidder de forskellige segmenter, som benytter de danske museer? De fire segmenter er de fællesskabsorienterede, de moderne fællesskabsorienterede, de traditionelle fællesskabsorienterede og de moderne. De fem underrepræsenterede segmenter på de danske museer i forhold til hele den danske befolkning er de traditionelle individorienterede, de individorienterede, de moderne individorienterede, de traditionelle og centergruppen. Den digitale generation på museum 46 Brugerundersøgelsens resultater har ikke vakt overraskelse i det danske museumslandskab; her har de yngre brugere altid været en underrepræsenteret gruppe og de ældre og bedre uddannede, hovedsaligt kvinder, været en overrepræsenteret gruppe. I de danske nyhedsmedier er resultaterne dog blevet mødt med reaktioner som ”De danske museer er en lukket fest” (Politiken 19-04 2010) og ”Museer må tiltrække de unge, ikke mindst på internettets sociale netværk” (Politiken 05-05 2010) og andre artikler, der stiller spørgsmål ved museernes fremtidige rolle i et digitaliseret samfund, hvor de fleste i befolkningen, især de yngre, er vant til at bruge internet og interaktive medier enten via computer eller via mobiltelefonen (Kristeligt Dagblad 07-04 2010).

Brugerundersøgelsens resultater viser sammenlagt, at en tredjedel af befolkningen aldrig kommer på museum, mens en anden tredjedel kommer der sjældent – og i forlængelse heraf viser resultatet endvidere, at kun en tredjedel af befolkningen benytter museernes hjemmesider. Opfordringen fra Kulturministeriet er klar: De danske museer må rette fokus på brugerne, og derfor er det afgørende, at museerne benytter viden om brugernes fordeling, vaner, præferencer og perspektiver til at udvikle målrettede oplevelser både i museerne og på hjemmesiderne – for som det pointeres, er det 21. århundredes museum summen af de platforme, hvor museet er til stede (Kulturarvsstyrelsen 2009a, p.3; Kulturarvsstyrelsen 2009b). 5.2 HVORFOR GÅR VI PÅ MUSEUM? Brugerundersøgelsen viser, at den samlede vurdering af de danske museer ligger på et højt niveau. Brugerne har i gennemsnit bedømt deres samlede museumsoplevelse til 8,2 på en skala fra 1-10. Tilfredsheden stiger med alderen og er størst blandt de borgere, der besøger museerne flere gange og blandt dem, der bruger længst tid på deres museumsbesøg (Kulturarvsstyrelsen 2009b, p.20). I forhold til museernes kerneydelser har ”muligheden for at deltage aktivt” fået den ringeste bedømmelse samt ”egnethed for børn” og ”muligheden for at lære noget nyt”(Op.cit. p.13). Af undersøgelsen fremgår det også, at et museumsbesøg i meget høj grad er en social begivenhed – størstedelen af brugerne besøger således museerne som en del af en gruppe, og knap halvdelen af brugerne besøger museet med familie, venner eller bekendte. På baggrund af en række interviews med en fokusgruppe af brugere fra den nyligt udkomne webbrugerundersøgelse, som jeg vil komme nærmere ind på i næste afsnit, har det været muligt at identificere fem behovstyper, som ligger til grund for motivationen til at gå på museum: Viden. Motivationen for at komme på det fysiske museum er at tilegne sig ny viden gennem museernes samlinger eller udstillinger. Det kan også være for at dele viden med andre.

Ifølge undersøgelsen kan man konkludere

Det giver Kulturministeriet nogle svar på i den nationale brugerundersøgelse for 2009, der er blevet udført på samtlige statslige og statsanerkendte museer i Danmark. Ifølge undersøgelsen kan man konkludere, at den typiske museumsgæst er en kvinde på 50-64 år, som oftest har en længere uddannelse end den generelle befolkning. Den mest underrepræsenterede gruppe er derimod de unge brugere mellem 14-29 år, der typisk har en folkeskole, gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund (Kulturarvsstyrelsen, 2009b, p.14). Resultaterne fra brugerundersøgelsen tegner et billede af segmentsammensætningen på museerne, og disse er i brugerundersøgelsesrapporten blevet sammenholdt med segmentsammensætningen i hele den danske befolkning, nærmere bestemt værktøjet Gallup Kompas, der anvendes til at opdele befolkningen i segmenter med samme holdninger, værdier og livsstil.

På den måde får man et mere nuanceret billede af brugertypernes karakteristika og dermed også årsager til, hvorfor de vælger eller fravælger et museumsbesøg. På baggrund af brugernes svar på en række udsagn om generelle samfundsforhold har det været muligt at indplacere brugerne i et af GallupKompas’ ni segmenter (se bilag 1), der yderligere er blevet tilknyttet Index Danmark/Gallup, der måler danskernes medie- og mærkevareforbrug samt livsstil, adfærd, sociodemografi, interesser, aktiviteter og holdninger (Op.cit. p.72; http://www.gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/index-danmark.aspx). Som det fremgår af modellen, er der fire segmenter, der er overrepræsenterede på museerne i forhold til den danske befolkning: Den digitale generation på museum 45 Danmarks befolkning og museumsbrugerne inddelt i segmenter (Kulturarvsstyrelsen, 2009, p.54) Det drejer sig om de moderne fællesskabsorienterede (10 procentpoint flere end i befolkningen), de fællesskabsorienterede (8 procentpoint flere end i befolkningen), de traditionelle fællesskabsorienterede (4 procentpoint flere end i befolkningen) og de moderne (4 procentpoint flere end i befolkningen).

alsidig handyman-virksomhed, og kan således hjælpe

Vi er en alsidig handyman-virksomhed, og kan således hjælpe Dem med mange forskellige opgaver i hjemmet og i haven. Når vi bliver bestilt til et murerjob, er det første vi gør altid at lytte til kunden, og sætte os grundigt ind i vedkommendes ønsker og behov. Hos os er kunden altid i centrum, og vores mål er at opfylde Deres personlige ønske. Vi er så at sige Deres forlængede praktiske hånd, og arbejder altid ud fra Deres ønsker og behov. Vi tilbyder vores murerservices i Odense og omegn. Vi udfører de fleste murer- og reparationsopgaver, såsom lukning af huller og udskiftning af sålbænke. Kunden selvfølgelig i fokus, når vi udfører murararbejde, og vores mål er at opfylde Deres personlige ønske for murerarbejdet. Hvis du skulle have nogle spørg Tømrerarbejde i Odense med erfaring. ​Med erfarne tømrermester i Odense, er vi altid på udkig efter en nyt tømrerarbejde. Vi er et lille, men yderst velrenommeret tømrerfirma i Odense, der udfører alle former for tømrerarbejde. Vi lægger vægt på at yde en god service, samtidig med at kvaliteten af vores tømrerarbejde er i top, alene fordi det giver tilfredse kunder. Vi er beliggende på Østrebro, men udfører tømrerarbejde og -opgaver i hele Odense området. Er det på tide at få lavet en udskiftning af vinduerne? Trænger køkkenet til en kærlig hånd? eller skal der anlægges en ny og lækker terrasse? Kontakt os og lad os hjælpe dig med alle former for tømrerarbejde. Vi sætter en stor ære i at udføre et ordentligt stykke tømrerarbejde til aftalt tid og pris. Vi har et godt og trofast samarbejde med en lang række øvrige håndværks virksomheder, blandt andet murere, elektrikere og malere.

Vi har mange års erfaring med totalentrepriser og vi har et godt samarbejde med relevante håndværkere, så vi kan varetage en optimal løsning på helt nye- eller ombygningsprojekter. Vi har stor fokus på at skulle kunne løfte enhver opgave – stor som lille. Derfor varetager vi næsten alle entrepriseformer. Du har netop fundet drømmeboligen, men der skal blot foretages nogle småreparationer og forbedringer, før den er totalt indflytningsklar. Tømrermester Håndværker Byg er behjælpelig, hvis en dør skal blændes, bordpladen i køkkenet skal udskiftes, gulvene skal shines op eller noget helt fjerde. Vi har erfaringen og overblikket, der skal til for at gøre dit nye hjem klar til at skabe hyggelige og funktionelle rammer om dit liv.​ De små skønhedsfejl og mangler i boligen betyder mere, end man umiddelbart skulle tro. Slip for daglige irritationsmomenter og få ordnet døren, der knirker eller det utætte vindue.

Udover at levere en høj kvalitet, bestræber vi os på at overholde alle aftalte betingelser, deri blandt tidsfriser, så du præcist ved hvornår dit snedkerarbejde forventes færdigt. . I 2004 opkøbte Per´s ældste søn, Kennet, 50% af firmaet. Herefter gik det rigtig stærkt, og virksomheden fik hurtigt opbygget et stabilt kunde netværk. Dette medførte både mindre renoverings opgaver, samt større entrepriser. I samme periode blev firmaet omdannet til et anparts-selskab pga. den stadig stigene omsætning. Vi havde på daværende tidspunkt 16 mand ansat, fordelt på alle typer opgaver. Et spændende år for firmaet var i 2010, da der her blev opstartet en murerafdeling. Afdelingen udfører alle service og entrepriseopgaver indenfor murerfaget. I februar 2013, blev virksomheden omdannet til et aktieselskab.Far og sønner har i dag stadig samme mål for øje, nemlig at levere et godt håndværk til en rimelig pris. Kvaliteten er i højsædet, derfor bliver der kun benyttet faglærte håndværkere.

ENTREPRISER

Hoved- og totalentrepriser
Vi har dygtige og kompetente medarbejdere med en solid erfaring og en professionel indgangsvinkel til opgaverne. Vi vil gerne betragtes som en god samarbejdspartner, såvel af bygherre og rådgiver.

Derfor lægger vi vægt på, at alle opgaver – uanset omfang og kompleksitet – bliver planlagt grundigt. Vi sikrer vores kunder den bedst mulige kvalitet ved at bemande vores byggepladser med ”rette mand på rette sted”. Vi står ved vores ansvar og gør vores yderste for at tage os af udfordringer, før de bliver til problemer. Er der brug for at supplere en entreprise med fagområder, hvor vi ikke selv har ekspertisen, kan vi trække på vores gode netværk af fagligt kompetente underentreprenører, som vi gennem tiden har opbygget et solidt kendskab til.

Sikkerhed og sundhed
Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere og besøgende på vores byggepladser kan færdes under sikkerhedsmæssige korrekte forhold. Vi overholder naturligvis Arbejdstilsynets bestemmelser for sikkerheds- og sundhedsarbejde, ligesom vores medarbejdere har den lovpligtige uddannelse.

Kvalitetssikring
Vi har vores faglige stolthed, og vi sætter en ære i at aflevere vores byggerier med et minimum af fejl og mangler. Vi sørger løbende for efteruddannelse af medarbejderne, og vi har et veludbygget kvalitets sikrings system. Vi overholder naturligvis alle gældende normer og miljøregler.

Vi udfører også en lang række andre opgaver indenfor håndværksfaget. Blandt andet murer og tømrerarbejde, ligesom vi også udfører tiltotal enterprise. Se vores øvrige services her. Er du interesseret i at se hvad vi tidligere har udført og til hvilke priser, kan du klikke her. Du kan også se billeder af vores tidligere udførte projekter i vores galleri. Mangler du en murer i Odense? Vi udfører alle typer murerarbejde. Vi laver alle typer murerarbejde og har mange års erfaring indenfor branchen. Vores dygtige og erfarne medarbejdere sørger altid for at udføre murearbejde af højeste kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Desuden ligger vi stor vægt på at overholde den aftalte leveringstid, så du ved præcis hvornår du kan forvente dit murerarbejde færdigt.

Tømrerfirma Odense
Søger du en tømrer i Odense og omegn? Så er du kommet til den rette side. Hos Tømrerfirma har vi over 40 års erfaring inden for tømrer- og snedkerfaget, og vi kan løse størstedelen af alle tømrer- og snedkeropgaver. Vores hovedkontor er beliggende i Odense, men vi hjælper også gerne kunder som tømrer i Odense. Få et godt tilbud på en tømrer i Odense og omegn. Vi er et alsidigt tømrerfirma i Odense med mange forskellige kompetencer. Vi har ansat en række forskellige faggrupper, der hver især giver værdi til firmaet og dermed til vores kunder. Vi har fx et malerselskab, som vi samarbejder med ved større opgaver. Det giver os i mange tilfælde mulighed for at tilbyde en samlet løsning til vores kunder. Ud over at være et tømrerfirma i Odense, arbejder vi også som entreprenør på større byggeprojekter. Vores mange års erfaring inden for branchen kombineret med vores høje fokus på kvalitet gør, at vi er en attraktiv samarbejdspartner inden for entreprise. Vores tømrer i Odense bliver ofte anvendt til entrepriseopgaver, men vi fungerer lige så ofte som hovedentreprenør på projekter, hvor vi står for hele projektet. Selvom vi i dag holder 20 mand beskæftiget, er det stadig grundtankerne fra firmaets start, der udgør fundamentet i virksomheden. I dag har vi fået formuleret dem lidt skarpere. Du kan se dem herunder:
Vores service favner bredt indenfor samtlige håndværksydelser.
En kvalitets bevidst og seriøs samarbejdspartner, der løser alle opgaver indenfor håndværkerbrancen. Vi overholder vores aftalte betingelser samt leveringstider, således at de bedste løsninger udføres i takt med de rigtige forventninger til et samarbejdsforhold. Fokus, visioner, struktur, målsætning, troværdighed, styring samt god kompetence er naturligvis punkter som sættes på vores dagsorden. Opgaverne udføres af ambitiøse håndværkere, som sikre dig som kunde en god løsning hvad enten din opgave er stor eller lille.

hvor det entydigt kan

Denne garanti træder i kraft i de tilfælde, hvor det entydigt kan bevises at bilens kilometertæller er afvigende fra det faktiske tal, dokumentationen herfor kan være: Original servicebog med stempler, eller dokumentation for service udført ved højere km tal end kilometertæller udvisende, eller synsrapport der tydeligt beviser at der er manipuleret med kilometertallet, dataudtræk fra bilens elektronik der beviser at der er manipuleret med kilometertallet.

Vi tilbyder konkurrencedygtig finansiering af din bil – enkelt og fleksibelt. Afhængig af dine behov kan vi tilbyde billån både med og uden udbetaling samt leasing. Derudover giver finansiering igennem os en række yderligere fordele:

også i tiden efter at have

Vi satser samtidig meget på service og garanti, således at De – også i tiden efter at have købt Deres “nye” brugte bil – er dækket rimeligt ind, hvis uheldet skulle være ude. Det er os meget magtpåliggende at pointere, at eventuelle genvordigheder De måtte opleve, uden omkostninger for Dem, kan rapporteres til Sekretariat, hvor vi vil gøre alt for at hjælpe og vejlede Dem.

Trygheden er størst når du handler brugt bil hos et medlem af os, hér er der nemlig ingen der manipulerer med kilometertal, og andre væsentlige forhold omkring bilen. Det betyder at alle medlemmer af os garanterer at biler solgt med kilometergaranti, rent faktisk kun har kørt det antal kilometer der står på kilometertælleren. Skulle det efterfølgende vise sig at der alligevel er manipuleret med bilens kilometertæller er du stadig i trygge hænder, og behøver ikke indlede opslidende retssager og skriverier.

øjeblikkelige marked

Den nyere bil, vil vi gerne videresælge i vores detailforretning, og den for ældre har vi UDVIKLET ET KONCEPT, så vi kan sælge den udenfor Danmarks grænser, til et købedygtigt og knapt så kræsent publikum, som de danske forbrugere. Det betyder, at vi er i stand til at tilbyde en god markedspris for din indbytningsbil, og således betragte den som en attraktiv del af en handel, og ikke et nødvendigt onde. Så kom kun trygt forbi med din gamle bil, vi prøver at finde den gode pris, som er muligt i det øjeblikkelige marked. Det er således muligt for dig at gennemføre en handel uden at skulle investere unødvendig tid og kræfter i den del af en god handel.

I et moderne forbrugersamfund er tillid og tryghed de væsentligste forudsætninger, når man handler brugt bil. At købe eller sælge bil er – efter en økonomisk målestok – ofte den næststørste begivenhed, kun overgået af køb af fast ejendom. Det er derfor ikke uvæsentligt, at De vælger Deres brugtbilforhandler med omtanke. Man ville med dette initiativ inddrage brugtbilforhandlerne, som medlemmer af en brancheorganisation, hvis formål bl.a. er at sikre, at forbrugerne handler med en virksomhed, der etisk og moralsk ikke afviger fra god forretningsskik.

klæder og fuldender

Klassiske malingstyper til træ, murværk og puds Information om Bygningsbevaring anbefaler generelt at man anvender de klassiske malematerialer, der i mange tilfælde har været kendt siden oldtiden, til maling og overfladebehandling af fredede og bevaringsværdige bygninger. Som nævnt i indledningen til dette Informationsblad skyldes dette først og fremmest at vi har meget lange og overvejende gode erfaringer med disse, dernæst at de klæder og fuldender ældre huses bevaringsværdier og arkitektoniske udtryk godt, og endelig er det også en forudsætning for at anbefale disse gamle klassiske malingstyper, at de stadigvæk fremstilles og er tilgængelige i handelen. 

Bindemidlernes rolle er at ”lime” pigmenterne sammen og ”lime” malingen fast til bunden. Da både pigmenterne og bindemidlerne er selvstændige kemiske stoffer, sker der i mange tilfælde en kemisk reaktion, der påvirker malingens egenskaber såsom hærdetid, diffusionstæthed, hårdhed, m.v. Dette gælder specielt linoliemaling, der hærder ved en kemisk proces. Det betyder, at der for linoliemalings vedkommende er temmelig stor forskel på en rød og en grøn malings egenskaber.

langtidslagrede kulekalk har

Anvendelsen af den langtidslagrede kulekalk har igen sat kalkning af facader i højsædet. Hvor den industrielt fremstillede stampede kalk ofte skulle genkaldes hvert år, kan den læskede kalk af kulekalk holde i 5-8 år før den skal genkaldes, ofte endda længere. Derudover har en kalket overflade en bedre fugt dynamik end plastikmaling og andre plastholdere facadebehandling produkter og rent æstetisk har kulekalk behandlingen en meget smuk, åben og lysende overfladekarakter. Kulekalken kan også konkurrere økonomisk med diverse andre overfladebehandling produkter til murværk og puds, bl.a. fordi den er meget enkel og billig at genbehandle. Da den nedbryder sig selv langsomt skal man ikke ud i en meget omfattende og dyr afrensning af gamle lag.

Malematerialer I rekonstruere disse malingstyper fuldt og helt i dag, idet de er ret velbeskrevne med hensyn til ingredienser og fremstillingsmåder i maler litteraturen, ligesom det er lykkedes gennem de senere år at få rimeligt styr på den håndværksmæssige side af sagen via praktiske forsøg, kurser for håndværkere samt udarbejdelse af informationsmateriale. Disse produkter, som vi kalder de klassiske malingstyper, er fuldt til rådighed i dag fremstillingsmæssigt og håndværksmæssigt for de husejere, der ønsker at benytte dette som alternativ frem for de nyere, moderne produkter. Et af problemerne er nemlig, at der hele tiden kommer ”nye og forbedrede” malingssystemer og -produkter i handelen, som nu anprises som det bedste af det bedste, der overgår alt andet. Som forbruger må denne strategi mane til forsigtighed og mest af alt lyst til at vente med at købe, til producenterne har fundet frem til det ”rigtige” produkt. I mellemtiden har man så den mulighed at benytte de klassiske malematerialer og malingstyper, der bl.a. har bevist, at de har kunnet klare opgaven i mange hundrede år. Selv om ældre malebøger ikke altid er helt enige med hensyn til navne, terminologi og grupperinger, benytter Information om Bygningsbevaring fortrinsvis de historiske navne og grupperinger, jf. ovenfor.

 

 

ret velbeskrevne med hensyn

Malematerialer I rekonstruere disse malingstyper fuldt og helt i dag, idet de er ret velbeskrevne med hensyn til ingredienser og fremstillingsmåder i maler litteraturen, ligesom det er lykkedes gennem de senere år at få rimeligt styr på den håndværksmæssige side af sagen via praktiske forsøg, kurser for håndværkere samt udarbejdelse af informationsmateriale. Disse produkter, som vi kalder de klassiske malingstyper, er fuldt til rådighed i dag fremstillingsmæssigt og håndværksmæssigt for de husejere, der ønsker at benytte dette som alternativ frem for de nyere, moderne produkter. Et af problemerne er nemlig, at der hele tiden kommer ”nye og forbedrede” malingssystemer og -produkter i handelen, som nu anprises som det bedste af det bedste, der overgår alt andet. Som forbruger må denne strategi mane til forsigtighed og mest af alt lyst til at vente med at købe, til producenterne har fundet frem til det ”rigtige” produkt. I mellemtiden har man så den mulighed at benytte de klassiske malematerialer og malingstyper, der bl.a. har bevist, at de har kunnet klare opgaven i mange hundrede år. Selv om ældre malebøger ikke altid er helt enige med hensyn til navne, terminologi og grupperinger, benytter Information om Bygningsbevaring fortrinsvis de historiske navne og grupperinger, jf. ovenfor.

Generelt skal det også anbefales, at man lader malerarbejdet på ældre bygninger udføre af <a professionelle malere, med dokumenterede erfaringer og <a referencer indenfor den maleteknik, man har valgt. Gør-det-selv-maling er kun en fordel, hvis man selv er temmelig erfaren, fuldstændig sikker på, hvad man gør og håndværksmæssigt trænet. I det økonomiske regnestykke, man opstiller, bør der i hvert fald indregnes, hvor højt eller lavt, man sætter sin egen tid, ærgrelser og <a dobbelt besvær med at gøre ting, der ikke har holdt, eller ser grimt ud.

generelle standarder

Tegning Standarderne omfatter generelle standarder på tværs af fagene samt fagspecifikke regler for Arkitekt, Betonkonstruktioner og pæle, Stålkonstruktioner, VVS og ventilation, og El Installationer. Tegningsstandarden for VVS og ventilation beskriver det grafiske udtryk og signaturer for VVS og ventilations tegninger. Det indeholder er en grundig gennemgang af de grafiske symboler og bogstavsymboler, som VVS tegninger er så righoldige på samt illustrative eksempler.

Innovation Udviklingen af nye og bedre produkter har vores prioritet, med vores primære fokus på kundetilfredshed. Tænk på komfort, tidsbesparelse ved montering og den størst mulige pålidelighed i driften. Et stort antal af nyskabelser og patenter er resultatet. Vores innovation er ikke begrænset til udvikling af produkter. Også vores markedsføring skubber grænserne. Vi udvikler og producerer også kunde specifikt eller projektrelateret. Dertil kommer at mange af vores standard produkter kan leveres i specielle størrelser, eller med en bestemt overfladebehandling.

Vi har produktionsfaciliteter i flere forskellige lande, med moderne maskiner som ofte er designet i eget hus. Hver produktion har sit eget speciale, så produkterne kan fremstilles på den mest effektive måde. Stort set alt vores værktøj og forme, er produceret i vores egen værktøjsproduktion. Walraven administrerer hele processen – fra produktudvikling til fremstilling – og kan hurtigt reagere på udviklinger i markedet.

Dine primære opgaver: • Rådgivning af kunder om energiomlægning til varmepumpeløsninger • Projektering og dimensionering af VVS-tekniske installationer til varmepumper • Salg, installations- og serviceopgaver Vi søger en kandidat, der har erfaring fra lignende stilling, måske som selvstændig eller nyuddannet VVS-installatør, som har let ved at tilegne sig teknisk viden på et relativt højt niveau. Det falder dig naturligt at arbejde selvstændigt og effektivt, ligesom du er god til at samarbejde og skabe relationer. Uddannelse og erfaring: • Du er uddannet VVS-installatør eller energiteknolog • Du har praktisk erfaring med projektering, dimensionering og montering af varmepumper • Gerne erfaring med projekt-, økonomi- og ressourcestyring • Du evner at skabe overblik, prioritere og strukturere • Du kommunikerer tydeligt på dansk, både mundtligt og skriftligt Vi tilbyder: • En stilling i en dynamisk vækstvirksomhed, hvor medarbejderne anses som vores allervigtigste ressource • En attraktiv arbejdsplads med gode kolleger, der samarbejder og hjælper hinanden • En tillidsbaseret og udviklingsorienteret kultur, hvor videndeling og kompetenceudvikling står højt på dagsordenen • Oplæring, hvis du nyuddannet VVS-installatør • Servicebil og sundhedsforsikring