Smager af sommer i Type

Til hvorfor det netop er denne type installationer der har brugernes interesse, svarer brugerne blandt andet, at de kan inddrages i oplevelsen og se alt, det gør det mere spænde og sjovere at være på museum.
Der bliver tilkendegivet i survey ’en, at læsning generelt er noget der ikke fanger deres interesse når de besøger museet. Ud fra disse svar, kan man udlede at de unge mennesker ønsker en type installation som er interaktiv, hvor sanserne kan være i spil. Installationen må gerne bestå af virtual Reality og 3D eller lign.
Ved brainstorm over hvad folk måske kunne tænke sig, fandt vi:
– VR/AR – Film/lyd – Visuelt
Nogle udfordringer i forhol til dette, som satte begrænsninger for at kunne udvikle en prototype inden for var:
– Budget – Teknik
Egne erfaringer fra området tages også i betragtning. Alle i gruppen har været på museum og problemer vi især så var, at museum kan være uinteressant og trænger til fornyelse. Der er prøvet med bl.a. VR på  Andersen museet og det var et plus.

INTERPRETATION

Her tages viden fra opdagelsesfasen og fortolkes. Der ses på hvad, der er lært og prøver at få det til at give mening. De overordnede emner viste sig at være teknik og fortælling. Dette var de to ting, som skulle arbejdes på at få ført sammen til en brugeroplevelse.
Svarene på spørgeskemaet viste, at brugene efterspurgte noget, som kunne gøre oplevelsen mere spændene. Især gennem digitale installation, viste de adspurgte interesse. Da brugerundersøgelserne viste at ikke-brugerne synes museer var blandt andet gammeldags og kedelige, vil lige netop en brugeroplevelse, som kunne fortælle om Andersen på en anden måde, ved hjælp af f.eks. teknik kunne løfte lige nøjagtig denne opgave.

Skriv et svar