For at komme frem til dette

Delkonklusion
Efter at have gået igennem diverse research og spørgeskemaer der var blevet lavet, har man kunnet danne rammerne for et løst design før man gik videre til et fast design. For at komme frem til dette design har man også en identitet som man skal være opmærksom på fra den nuværende hjemmeside, ud fra denne identitet bliver der skabt et styletile som danner rammerne for hele designet på hjemmesiden.

Efter at man har kunne konkludere hvordan Hi fi skal se ud, er det muligt at påbegynde en prototype. Ud fra denne prototype kan man nu tage skridtet videre og teste det fulde design man er kommet frem til ud fra diverse test og research.
Prototypen danner de fulde rammer for hvordan hjemmesiden kommer til at se ud, dog med fokus på diverse brugertest man nu kan tage kunderne igennem.

Experimentation
Efter at der er blevet udviklet en prototype på baggrund af diverse wireframes, så giver det nu rig mulighed for at teste nogle ting af på kunderne og målgruppen inden udviklingen af produktet kan starte.
Derfor er der blevet lavet nogle testmuligheder i forhold til prototypen som er relevant i forhold til brugervenligheden til kunderne.

A/B Test:
For at få kundernes indblik i hvad der fungerer bedst, så har der været sat 2 forskellige A/B test op, så kunderne kan give deres første og bedste indskydelse af hvad der fungerer bedst hvis de skulle ind på denne hjemmeside.
Til dette, er der blevet skaffet 5 kunder/brugere som gerne ville teste prototypen. På denne måde skaber man et resultat der giver op til 80% af alle fejl og mangler der kunne være, uden at svarene er 100% ens fra alle brugerne.
Hvis der bliver testet på flere personer, så begynder man at få de samme svar, uden at der kommer noget nyt.
Der bliver i løbet af dette afsnit fremvist nogle udpluk fra diverse A/B test, da der er nogle svar som er mere iøjnefaldende end andre, derudover kan man se de andre A/B test svar nede i bilag.
I denne A/B test er der blevet testet på om der skulle være en ekstra side til takeaway, så de tre forskellige afdelinger ville være opdelt, eller om kunden hellere vil have det opdelt oppe i menuen. Dette er blevet testet, da man under undersøgelserne har fundet ud af, at flere kunder kommer til at bestille takeaway ved den forkerte afdeling.
Dette er en yderste vigtig ting, at få på plads, da der er tale om brugervenlighed og et ønske fra klientens side af, at man kan undgå disse fejl. Klienten sagde under interviewet, at de er nødt til at ringe samme med de andre afdelinger hver evig eneste dag i weekenden.

Som der kan ses på denne A/B test, så er der mulighed 1, hvor der er tre bokse ligesom på forsiden, hvor afdelingerne er opdelt så man ikke bliver forvirret over hvilken afdeling man vælger.
Mulighed 2, der er de tre afdelinger oppe i en dropdown menu, hvor de kommer som små knapper.
Her er brugeren blevet spurgt ind til, hvad der ville fungere bedst for vedkommende hvis man gerne ville undgå og bestille takeaway ved det forkerte sted. To af svarene har været lidt forskellige men alligevel over i det samme.

Skriv et svar