Ifølge undersøgelsen kan man konkludere

Det giver Kulturministeriet nogle svar på i den nationale brugerundersøgelse for 2009, der er blevet udført på samtlige statslige og statsanerkendte museer i Danmark. Ifølge undersøgelsen kan man konkludere, at den typiske museumsgæst er en kvinde på 50-64 år, som oftest har en længere uddannelse end den generelle befolkning. Den mest underrepræsenterede gruppe er derimod de unge brugere mellem 14-29 år, der typisk har en folkeskole, gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund (Kulturarvsstyrelsen, 2009b, p.14). Resultaterne fra brugerundersøgelsen tegner et billede af segmentsammensætningen på museerne, og disse er i brugerundersøgelsesrapporten blevet sammenholdt med segmentsammensætningen i hele den danske befolkning, nærmere bestemt værktøjet Gallup Kompas, der anvendes til at opdele befolkningen i segmenter med samme holdninger, værdier og livsstil.

På den måde får man et mere nuanceret billede af brugertypernes karakteristika og dermed også årsager til, hvorfor de vælger eller fravælger et museumsbesøg. På baggrund af brugernes svar på en række udsagn om generelle samfundsforhold har det været muligt at indplacere brugerne i et af GallupKompas’ ni segmenter (se bilag 1), der yderligere er blevet tilknyttet Index Danmark/Gallup, der måler danskernes medie- og mærkevareforbrug samt livsstil, adfærd, sociodemografi, interesser, aktiviteter og holdninger (Op.cit. p.72; http://www.gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/index-danmark.aspx). Som det fremgår af modellen, er der fire segmenter, der er overrepræsenterede på museerne i forhold til den danske befolkning: Den digitale generation på museum 45 Danmarks befolkning og museumsbrugerne inddelt i segmenter (Kulturarvsstyrelsen, 2009, p.54) Det drejer sig om de moderne fællesskabsorienterede (10 procentpoint flere end i befolkningen), de fællesskabsorienterede (8 procentpoint flere end i befolkningen), de traditionelle fællesskabsorienterede (4 procentpoint flere end i befolkningen) og de moderne (4 procentpoint flere end i befolkningen).

Skriv et svar